Rohožník
Pon - Pia 6:15 - 16:15

Prevádzka materskej školy

Prevádzka školy je zabezpečená v pracovných dňoch od 6:15 do 16:15 hod.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na tri týždne (podľa počtu prihlásených detí). V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov podľa pokynov riaditeľky MŠ, pedagogickí a ostatní zamestnanci si podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred.
Pri obmedzení prevádzky v niektorých triedach (časť detí v škole v prírode, chorobnosť detí, chorobnosť pedagogických zamestnancov,....) bude deťom zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť spájaním detí v náhradných triedach tak, aby bol zabezpečený pedagogický proces a bezpečnosť detí.

Prehľad o usporiadaní denných činností v MŠ – DENNÝ PORIADOK

 • 6:15 – otvorenie prevádzky
 • schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, skupinové, individuálne, spoločné hry, zdravotné cvičenie
 • 9:00 až 9:20- činnosti zabezpečujúce životosprávu / hygiena, desiata/
 • dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku
 • 11:15 až 12:30 – činnosti zabezpečujúce životosprávu / hygiena, príprava na obed, obed/
 • príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok (v starších vekových skupinách postupné skracovanie odpočinku)
 • 14:15 až 15:00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, olovrant/
 • popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, krúžkové činnosti, pobyt vonku
 • 16:15 – ukončenie prevádzky

Zverejňovanie dokumentov

Prevádzkové hodiny

 • Pondelok - Piatok06:15-16:15
 • SobotaZatvorené
 • NedeľaZatvorené

Kontaktné informácie

 • Školské námestie 408
  906 38 Rohožník,
 • 034 65 88 822
 • info@msrohoznik.sk