Rohožník
Pon - Pia 6:15 - 16:15

Jedáleň

Prihlásiť stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14:00 hod. deň vopred.
V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 12:00 - 12:30 hod.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 
Šek za stravu treba uhradiť vždy do 15. dňa v mesiaci na nasledovný účet.
IBAN:  SK93 5600 0000 0032 5608 5005

Cena stravného:
 • Desiata/deň  - 0,55 €
 • Obed/deň  - 1,30 €
 • Olovrant/deň - 0,45 €
 • Réžia/mesiac - 5,00 €

Zverejňovanie dokumentov

Prevádzkové hodiny

 • Pondelok - Piatok06:15-16:15
 • SobotaZatvorené
 • NedeľaZatvorené

Kontaktné informácie

 • Školské námestie 408
  906 38 Rohožník,
 • 034 65 88 822
 • info@msrohoznik.sk