Rohožník
Pon - Pia 6:15 - 16:15

O našej materskej škole


Materská škola je v školskom roku 2023/2024 8 triedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Počet prijatých je 147 detí. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Budova je pavilónového typu, členená na 4 pavilóny. Pavilóny majú jedno poschodie.  Každé oddelenie má svoju triedu, spálňu, šatňu, umyváreň, WC, kabinet a kuchynku. Tieto miestnosti sú vymaľované pestrými a pastelovými farbami, ktoré priaznivo pôsobia na vývoj detí. MŠ je vybavená novým nábytkom. V hospodárskej časti je umiestnená kuchyňa s príslušnými skladmi, práčovňa a kancelária vedúcej ŠJ.

Riaditeľňa a archív sa nachádzajú v oranžovom pavilóne na 1. poschodí. Pavilóny spája spojovacia chodba.

Po školskom dvore sú účelovo rozmiestnené detské preliezačky, hojdačky, oddychové altánky a pieskoviská. Okolie budovy je vysadené ihličnatými, listnatými stromami a kríkmi.

Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú kvalifikované učiteľky. Rešpektujú sa zásady humanizácie a demokracie. V záujme jednotného pôsobenia úzko spolupracujú s rodinou. Štandartnú výchovu obohacujeme o aktivity z projektu „Škola podporujúca zdravie“. V záujme aktívnej ochrany detí sú učiteľky povinné zabezpečiť dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa" a "Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach", realizovať úlohy "Národného boja proti drogám".

Zverejňovanie dokumentov

Prevádzkové hodiny

  • Pondelok - Piatok06:15-16:15
  • SobotaZatvorené
  • NedeľaZatvorené

Kontaktné informácie

  • Školské námestie 408
    906 38 Rohožník,
  • 034 65 88 822
  • info@msrohoznik.sk