Knižnica v priestoroch MŠ PDF Tlačiť E-mail
 

Miesto plné rozprávok, príbehov, rozprávkových bytostí, fantázie a predstavivosti, ale aj plné nových poznatkov – to je naša knižnica, ktorá sa nachádza v novovybudovaných priestoroch materskej školy. Deti zo všetkých tried už navštívili toto „čarovné“ miesto, kde zabúdajú na svoje detské starosti a stávajú sa hrdinami, princeznami, či vílami. Nakoľko naša materská škola v minulosti nedisponovala školskou knižnicou, rodičovské združenie požiadalo o grant zo zamestnaneckého grantového programu POMÁHAME KOMUNITE 2019 z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Na základe odporúčania zamestnanca firmy Telekom  Mgr. Miroslava Ščepku, sa nám podarilo získať grant v plnej výške 1000€. Vytvorením knižnice vzniklo miesto, ktoré pedagogickí zamestnanci využívajú na aktivity v oblasti rozvoja predčitateľskej gramotnosti, deťom slúži na zážitkové učenie a budovanie vzťahu ku knihám. Okrem detskej literatúry školská knižnica disponuje aj odbornou literatúrou  pre učiteľov a rodičov, ktorí si ju majú možnosť požičať. Učiteľky vzájomnou spoluprácou vytvorili vlastné knihy (prediktabilné, obrázkové knihy) zamerané na konkrétne kompetencie, ktoré chcú u detí rozvíjať. Priestor knižnice bude využívaný dlhodobo nielen na výchovno vzdelávacie činnosti, ale aj pri iných aktivitách organizovaných materskou školou – napr. Rozprávková noc. Prínos knižnice vnímame nielen v rozvoji funkčnej gramotnosti detí ale aj v zlepšení vzájomnej komunikácie  pri budovaní vzťahu škola – rodič – dieťa.  Do realizácie projektu sa zapojili pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci a zamestnanec darovacej firmy Telekom, za čo sa im touto cestou chceme poďakovať. Naša vďaka patrí aj Obecnému úradu za farebnú tlač podkladov pre tvorbu kníh učiteľkami a najmä Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.


Barbora Gážiová

 


 

Meniny

Dnes je:
Sobota, 23. Január 2021

Dnes má meniny:
Miloš
Zajtra má meniny:
Timotej

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:112
Včera:137
Tento mesiac:3831
Minulý mesiac:3154
Celkom:274828