Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.21:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Náhodný obrázok

kacatko (6)
Image Detail Image Download

Zverejňovanie dokumentov


Designed by:
Asthon, s.r.o.
Deň zúbkov

Dňa 30.11.2018 sme mali v MŠ Deň zúbkov. Naše pozvanie prijala zubná zdravotná sestra Deniska Csenkeyová. Pútavým a hravým rozprávaním s  praktickými ukážkami deťom z tried žabiek, včielok, sovičiek a mravčekov porozprávala o dôležitosti pravidelnej a správnej dentálnej hygieny, ako prevencie a predchádzaní zubného kazu. Rozšírili si svoje poznatky o mliečnom a dospelom chrupe, spolu si prakticky osvojovali správnu techniku čistenia zubov. Ako darček od zubnej sestry dostali kefky, pasty  a mesačný kalendár s nálepkami, ktorý má slúžiť ako motivácia pre deti. Deti z tried lienok, slniečok a kuriatok si pozreli kreslenú rozprávku o zúbkoch a dostali pekné omaľovanky. Touto  cestou by sme sa chceli ešte raz poďakovať pani Csenkeyovej za veľmi peknú a poučnú prezentáciu a pekné darčeky. Dúfame, že v tejto tradícii budeme pokračovať.

Ficeková Janka

 
Koncert ujo Jano

Dňa 27. novembra 2018 bolo v našej materskej škole veľmi veselo na koncerte uja Jana Juhasa, s ktorým sme si všetci spoločne zatancovali aj zaspievali známe piesne v slovenskom aj anglickom jazyku. Nechýbali ani známi „SOKOLY“, tentokrát v podaní uja Jana spolu s deťmi. Deti sa do sýtosti vyšantili v discoštýle, ktorým ich po celý čas sprevádzal ujo Jano na gitare.  Deti mali z koncertu citový zážitok a ujo Jano zase veľkú radosť z bezprostrednej spolupráce s deťmi. S nadšením si zatancovali aj pani učiteľky a niektoré aj zaspievali. Jednoducho všetkým bolo veselo... Už teraz sa tešíme na ďalší zábavný koncert uja Jana Juhasa. 

Danica Ukropcová

 
Deň materských škôl

Materská škola zohráva v živote človeka dôležitú úlohu. Pre väčšinu deti je to miesto, kde sa začleňujú po prvýkrát do kolektívu, spoznávajú kamarátov, dozvedajú  sa nové veci a objavujú. Predpokladáme, že aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sa Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu rozhodol vyhradiť jeden deň v kalendári pravé tomuto edukačnému zariadeniu. Deň Materských škôl si každoročne pripomíname 4. Novembra.

V nasej "škôlke" sme sa ho rovnako rozhodli spolu s deťmi osláviť tvorivou formou. Najskôr deti jednotlivých tried zapózovali pred objektovom fotoaparátu v interiéri, alebo exteriéri nášho predškolského zariadenia, za prítomnosti jesenných motívov, obľúbených detských knižiek či hračiek. Následne, na papier veľkého formátu, pridali svoju vlastnú pečať, v podobe otlačku ruky či nohy, na ktoré po vyschnutí boli ich fotky umiestené. Výsledkom tohto úsilia bolo ich tvorivé "tablo", ktoré môžete vidieť v priestoroch našej materskej školy.

Celá aktivita dala síce pani učiteľkám trochu zabrať, no veľkou motiváciou im boli pohľady na detské úsmevy a pózy pri fotografovaní, či prekvapené tváre a úsmevné situácie pri natieraní rúk a nôh prstovými farbami.

A práve v tomto vidíme význam predškolskej výchovy ako takej, ktorú nakoniec veľmi pekne a stručne zhrnula už grófka Mária Terézia Brunswická nasledovne: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

 

Zuzana Jurčíková

 
Športu zdar a korčuliarom zvlášť!

Aj v tomto roku sa 22 predškolákov zúčastnilo kurzu korčuľovania. Každodenne, počas celého týždňa v čase od 19.11- 23.11.2018 sme cestovali do Bratislavy na zimný štadión V. Dzurilu. Neodradili nás ani ranné preplnené cesty, pomalé posúvanie sa v kolónach áut. Po dôkladnom a hlavne potrebnom vyzbrojení sa prilbou, chráničmi, teplým oblečením... sa deti presunuli na ľadovú plochu, kde si ich skúsení inštruktori rozdelili do viacerých skupín. Ľudským prístupom, úsmevom na tvári si v krátkom čase podmanili deti, ktoré aj vďaka tomu rýchlo napredovali v získavaní pohybových kompetencií. Z prvotného posúvania sa na umelohmotných vedierkach sa akoby mávnutím čarovného prútika dopracovali k samostatnému presúvaniu sa po ľade -  samozrejme v korčuliachJ. Deti boli úžasné. Po každom páde, ktorých bolo zo dňa na deň menej a menej rýchlo vstali a trénovali ďalej. Počas krátkej prestávky, ktorá bola pre deti psychohygienou sa občerstvili ovocím a zohriali teplým čajom. Odmenou za celotýždenné snaženie im bola zaslúžená medaila a diplom. Odmenou pre p. učiteľky bolo vidieť tie rozžiarené očká detí, radostné rozprávanie o tom, čo sa im podarilo ale predovšetkým  to, že sme celý kurz prežili v zdraví a bez zranení. Veľké poďakovanie patrí p. Hečkovi, ktorí má celý kurz pod palcom a rôznymi športovými aktivitami sa  venuje deťom.

Mária Knápková               

 
Deti liečia

V mesiaci november sme sa s deťmi venovali témam ľudského tela, ochrane zdravia a hygieny. Hravou formou sa deti oboznámili s funkciou ľudského tela a jeho jednotlivých orgánov. Už vedia ako funguje tráviaca, či dýchacia sústava. Zahrali sa na červené krvinky, zatancovali si „žalúdkový tanec“, modelovali z plastelíny orgány ľudského tela.  V námetových hrách na lekára a lekárnika ošetrovali pacientov, predpisovali lieky, ktoré si následne mohli vybrať v lekárni.  Svoju šikovnosť ukázali pri obväzovaní rán. Do aktivít sa deti zapájali so záujmom a radosťou, čo nás veľmi teší.

Barbora Gážiová
 
Škaredé Káčatko

Viete si  predstaviť, akú dôležitú úlohu majú v našom živote slová?

Ak už niečo povieme, nemôžeme to vrátiť späť. Slová, ktoré rozprávali zvieratká na gazdovskom dvore malému káčatku, neboli pre neho veľmi  príjemné. Byť iný a škaredý... . Preto smutné a opustené odišlo od svojej mamičky, aby sa mu nikto neposmieval. Nakoniec sa zo škaredého káčatka vykľula krásna labuť, ktorá bola pýchou celého jazierka. Nie je vždy všetko také, ako sa nám na prvý pohľad môže zdať. 

Alexandra Horečná
 
Babička a deduško


Mesiac október je  jesenným obdobím. V tomto čase si každoročne uctievame prežívajúcu jeseň svojej životnej púte našich drahých dedkov a babičiek. Vzťah detí a starých rodičov je veľmi vrúcny.  Výstižný je text piesne:

,,........ Ty, Božia matka, nechaj nám starkých, aby dlho žili, lebo majú pre nás času koľko chceme. Starkí sú vľúdni, majú boží pokoj v duši. Starkí sa o nás s nikým nedelia. Majú čas ľúbiť nás a nič ich nevyruší. Pri nich má týždeň sedem nedelí.....“

K oslave patrí dobré jedlo, nechýbal dezert ani kávička a k tomu pekná a veselá pesnička. Spevom, hrami, povedačkami prišli potešiť našich oslávencov aj deti z DFS Bazalienka. Svojim vystúpením, pod názvom ,,Cestujeme za starkými“ vyčarili úsmevy na všetkých tvárach zúčastnených. Deti si vystúpenie veľmi užívali. Veľmi sa tešili nielen z vystúpenia, ale aj z občerstvenia a darčekov, ktoré dostali od usporiadateľov- miestneho Obecného úradu.
Touto cestou chceme ešte raz zaželať našim starkým veľa zdravia, pochopenia, lásky, pokoja a hlavne trpezlivosti pri znášaní svojich bolestí a ťažkostí, ktoré Vám váš vek prináša.

Mária Knápková

 
Tekvicový deň


Jeseň hýri krásnymi farbami a na poliach sa svojou veľkosťou a rôznymi tvarmi majestátne vystatujú tekvice. Zopár sme si ich priniesli aj do škôlky a spolu s pani učiteľkami na triedach vyrezali tekvicové strašidlá. Kto práve nepomáhal, tekvičku si mohol vymaľovať, vystrihnúť či inak vyzdobiť. A či sa nám darilo? Posúďte sami.... S tekvičkami sme sa aj vyfotili.

Adela Garcia

 
Oznam
POZOR ZMENA ČASU ODHLASOVANIA DIEŤAŤA ZO STRAVY

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 hod. deň vopred.

 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 12:00 - 12.30 hod.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
Rozlúčka s predškolákmi
 

Prišiel čas, keď naši predškoláci opúšťajú materskú školu..
22. júna predpoludním sa predškoláci rozlúčili so všetkými mladšími deťmi, pani upratovačkami, kuchárkami  a pani učiteľkami z ostatných tried pekným rozlúčkovým programom plným básničiek, pesničiek. Každý predškolák dostal pamätný list, písacie potreby a knihu na pamiatku. Na záver si všetci pochutnali na zmrzline a výbornej torte - za ktorú ďakujeme skvelým mamičkám. Prajeme všetkým deťom nech sa im v škole dobre darí, aby do nej chodili radi a nosili len samé jednotky!


 
Plavecký výcvik
 

Od 11.6.-do 15.6.2018 chodili deti „predškoláci“ z našej materskej školy na plavecký výcvik, ktorý viedli skúsení inštruktori. Deti mali možnosť hravou formou oboznamovať sa s vodou a jej vlastnosťami, tiež priučiť sa základom plávania. Na výcvik sa vždy tešili a mali radosť zo svojich plaveckých úspechov, ktoré budú môcť predviesť svojim rodičom počas dovolenkového obdobia-počas svojich prázdnin pred nástupom do  Základnej školy. 


 
Opekačka na poľovníckej chatte
 

Vo štvrtok 21.júna sme sa v poobedných hodinách stretli na poľovnícke chate, ktorá je v blízkosti Rohožníckej priehrady. Kto sa to stretol? No predsa deti z našej škôlky, ich rodičia,  učiteľky, ale hlavne poľovníci, ktorí pre nás túto akciu pripravili.

Pre hladošov čakali špekáčiky, ktoré si prítomní mohli opiecť, výborný bol tiež guláš, ktorí poľovníci uvarili, na osvieženie čakali ovocné džúsy.  Deti sa vybehali v lese, zasúťažili si a zahrali sa.

Chceli by sme poďakovať poľovníckemu združeniu Hôrka za opekačku, ktorá bola ako vždy výborná a tiež za pohostenie, ktoré pre nás prichystali. Veríme, že sa o rok stretneme znovu.


 
Výlet do ZOO

Dňa 5.6.2018 navštívili deti z triedy sovičiek a žabiek ZOO v Bratislave. Počasie nám od rána prialo, takže bez problémov sme o 8 hodine nastúpili do autobusu. Po príchode na parkovisko pred ZOO sme sa posilnili desiatou, kúpili si vstupenky a išli na exkurziu. Deti prežili  krásne, ale aj poučné predpoludnie. Videli množstvo tunajších i exotických zvierat, o ktorých sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Okrem samotných zvierat obdivovali aj Dinopark. V Dinoparku boli mohutné modely dinosaurov, niektoré boli pohyblivé a ozvučené, čím vyzerali veľmi autenticky. Pred vstupom do parku sme každé dieťa na pamiatku odfotografovali v dinosaurej hlave. Našim deťom sa v ZOO veľmi páčilo a to je  to najdôležitejšie. Okrem prehliadky zvierat  sa mali kde zahrať, oddýchnuť si, aj sa najesť a hlavne v teplom počasí napiť. Spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili do  MŠ k výbornému obedu.

 
Deň detí

Čo všetko deťom k šťastiu treba.....? Ak by ste sa opýtali detí, určite vám odpovedia najlepšie- mamička, otecko, láska, trochu sladkostí a súťaže. Naše deti si súťaží užili až dosť. Celý školský dvor sa dňa 1.6. 2018 premenil na jedno veľké ihrisko, kde ich čakalo veľa zábavy.

Absolvovali rôzne súťažné disciplíny. Sily si zmerali v hode na cieľ, do bránky, v behu s loptou, pri nosení predmetov na lopatách, v skákaní vo vreci, jazde na kolobežkách aj na bicykloch. Energiu si mohli dobiť aj v triafaní striekačkami do balónov, potrápili svoje rúčky pri lovení vrchnákov z vody, pri zametaní loptičiek do prekážok. Trampolíny potešili aj tých najmenších, spolu sa zahrali na ježkov, pavúčikov, ktorí si museli povešať aj svoju bielizeň na šnúry.  Všetky deti boli odmenené sladkosťou a diplomom.

 
Beh zdravia

Nie nadarmo sa hovorí, že v zdravom tele je aj zdravý duch. Deti veľmi radi behajú. Vzťah k športu je najlepšie učiť hrou. Tak sme si s deťmi v rámci „Behu zdravia“  zasúťažili. Behali s loptičkami, s pohármi s vodou, medzi prekážkami, taktiež súťažili aj o najlepšieho bežca z triedy. Deti si behom precvičovali nielen koordináciu pohybov, orientáciu v priestore, ale hlavne si upevňovali to najcennejšie, čo v živote máme- naše zdravie.

 
Záchranári v mš

Posledný májový týždeň zavítali do našej materskej školy záchranári. Stretli sa s nimi deti z tried Mravčekov, Sovičiek, Vrabčekov, Žabiek a Kuriatok. Oboznámili sa so situáciami, kedy je nevyhnutné volať rýchlu záchrannú pomoc, s telefónnymi číslami na ktoré treba volať a so správnym postupom pri poskytovaní prvej pomoci. Odvážne deti robili figurantov pri ukážkach transportu zranenej osoby, pri obväzovaní, či fixovaní zranenia. Záchranári upozornili deti na nutnosť sedieť v autosedačke, či podsedáku v aute, byť pripútaní, nosiť prilbu na bicykli, ale aj na nebezpečenstvo pri hojdaní sa na stoličke, či behaní s cukríkom v ústach. Na záver si deti prakticky vyskúšali fixovanie a obväzovanie rán a zaplavili záchranárov otázkami. Pani učiteľky si vyskúšali správny postup pri resuscitácii.  Deti sa poďakovali záchranárom potleskom a namaľovanými obrázkami. Veríme, že z tohto stretnutia odchádzali s novými skúsenosťami. Ďakujeme záchranárom nielen za obohacujúce stretnutie, ale aj za prácu, ktorú vykonávajú. ĎAKUJEME

 
Hvezdáreň Hlohovec

Dňa 10.5.2018 sa deti z našej MŠ v Rohožníku (sovičky a mravčekovia) zúčastnili na školskom výlete v Hlohovci za účelom návštevy hvezdárne. Deťom sa výlet veľmi páčil, bol pre nich účelový – poznávací. Mali možnosť vidieť prvýkrát slnko cez profesionálny hvezdársky ďalekohľad. Najväčší zážitok mali v Planetárium pri sledovaní rozprávkového príbehu „Kamilka putuje vesmírom“. Pomocou techniky a sprievodným slovom odborníka sa oboznámili v tmavom priestore s nočnou oblohou, hviezdami aj súhvezdiami ako aj so všetkými planétami a záhadami vesmíru. Deti získali nové poznatky, skúsenosti a vedomosti, ktoré si budú naďalej rozširovať a prehlbovať. Touto cestou sa  chceme poďakovať poľovníckemu združeniu Hôrka z Rohožníka, ktorí zabezpečili pre deti autobus, pitný režim a ovocie. Ďakujeme

 
Deň matiek v mš

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Aj deti z materskej školy si pripravili pre svoje mamičky darčeky, pesničky, básničky, ako znak svojej vďaky za ich starostlivosť. Každá trieda si  besiedku pre mamičky pripravila samostatne a vystúpenia prebiehali postupne počas prvých dvoch májových týždňov. Deti  na besiedky poctivo nacvičovali, pripravovali darčeky, len aby potešili svoje mamičky. Myslím, že sa im to aj podarilo. A tiekli aj slzičky, avšak slzy šťastia a dojatia.  Najmenšie slniečka potešili svoje mamky krásnym dvd-čkom, ktoré pre svoje mamičky natočili s láskou. Verím, že snahu všetkých detí mamky ocenili a prípadné malé chybičky im s úsmevom odpustili. Dúfam, že aj týmto spôsobom sa nám podarilo trochu zahriať pri srdci.

 
Deň matiek v Zariadení sociálnych služieb
 

Deti z našej Materskej školy sa stali už peknou súčasťou Zariadenia sociálnych služieb v Rohožníku. Potešili svojou návštevou babičky k ich sviatku, ktorý tradične oslavujeme 2 májovú nedeľu a to je „Deň matiek“. Mama - to nie je len slovo, mama je láska, mama je všetko na svete.... Od detstva až do posledných chvíľ nás MAMY sprevádzajú, starajú sa o nás a za to im patrí uznanie. Naše deti nezabúdajú ani na babičky, ktoré síce nie sú ich, ale žijú blízko nás. Babičkám  pripomenuli ich deti a časy, ktoré spolu prežívali, keď boli malé. Vystúpenie detí - ich básne, piesne venované mamám nenechali očká starkých suché. Krásny tanček a k tomu pekný malý darček – štvorlístok pre šťastie veríme, že spríjemnil babičkám ten krásny a výnimočný deň.

Nie každý má to šťastie mať svoju mamu po svojom boku.  Preto nenechajme si ujsť čas a poďakujme sa našim mamám, vyjadrime im vďačnosť, povedzme im, čo pre nás znamenajú a ako veľmi ich máme radi. Bez ohľadu na to, či je mama medzi nami alebo nie, vždy ju budeme mať pri sebe - vo svojom srdiečku.


 
Výtvarná súťaž
 

Obec Sološnica aj tento rok vyhlásila už 4. ročník výtvarnej súťaže pre deti z okolitých obcí. Jej cieľom bolo motivovať deti k zamýšľaniu sa nad miestom kde žijú, jeho minulosťou a preto sa tento rok niesol pod názvom : „Stará mama spomínala“. Zapojili sa aj naše deti a výsledkom bolo obsadenie všetkých miest v kategórii MŠ. 1. miesto si so svojim obrázkom vyslúžila Eliška Poláčková, 2. miesto patrilo Karinke Hrstkovej a  posledné krásne 3. miesto si podelili Samko Danada a Karolínka Martinkovičová. Všetkým deťom srdečne gratulujeme!


 

Meniny

Dnes je:
Piatok, 14. December 2018

Dnes má meniny:
Branislava
Zajtra má meniny:
Ivica

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:44
Včera:111
Tento mesiac:1060
Minulý mesiac:1716
Celkom:202614