Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.21:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Náhodný obrázok

Den_ms (72)
Image Detail Image Download

Zverejňovanie dokumentov


Designed by:
Asthon, s.r.o.
Mikuláš v škôlke
 

Príď, Mikuláš, príď aj k nám,
nemusíš však chodiť sám.
Vezmi si aj priateľov,
privíta vás celý dom!  

Padá sniežik, vietor fúka,
Mikuláš nám dary núka.
Poďte, deti, detičky,
rozbaľte si balíčky. 

Kto poslúchal mamku, ocka,
na každého darček počká.
Kto bol samá nezbeda,
tomu beda, prebeda.

Upratali sme si všetko,
čakáme ťa milý dedko.

Čakáme ťa Mikuláš,
kedy za k nám zatúlaš.

 

Streda 6. decembra bola pre našich škôlkarov výnimočná. Nielen, že si doma ráno po prebudení našli plné čižmičky sladkostí a darčekov, ale v škôlke ich tiež čakalo prekvapenie. Prišlo v podobe Mikuláša a čerta, ktorí naši škôlku navštívili, aby sa presvedčili, či sa už deti pripravujú na Vianoce a či v škôlke, ale aj doma počúvajú. Napriek počiatočným obavám sa na tvárach detí postupne zjavili úsmevy, zarecitovali pekné básničky a zaspievali pesničky, za čo dostali od čerta odmenu  - sladkú čokoládu.

Ďakujeme Mikulášovi a čertovi, teda pánom S. Baďurovi a P. Hajdúchovi za ich ochotu a veríme, že sa  na nich môžeme tešiť aj budúci rok. 

 
Sférické kino - Kaluokahina
 

V mesiaci október už druhý raz do našej škôlky zavítalo sférické kino. Uprostred triedy  vyrástla veľká kupola, do ktorej deti spolu s učiteľkami vošli plné očakávania. Neobyčajné pocity, ojedinelý zážitok a úžasné obrazy nám ponúkla mobilná planetárna 360° šou. Úžasný výhľad, ktorý sme mali možnosť zažiť vďaka najnovšej technológií, ohúril nielen deti, ale aj pani učiteľky. Cez príbeh "Kaluokahina – Začarovaný korálový útes" sme sa ponorili do hlbín oceánu. Príbehom nás sprevádzali hlavný hrdinovia - múdry piliar Jak a rybička menom Drobček, ktorý sa snažili zázračný útes zachrániť. Ocitli sme sa na dne oceánu a verte, stálo to za to. Sme radi, že naša škôlka využíva aj moderný spôsob vzdelávania, pretože prostredníctvom zážitku si deti skôr zapamätajú.  

 
Ako sa komár stal kráľom

Dňa 9.10.2017 sa deti zúčastnili divadelného predstavenia „ AKO SA KOMÁR STAL KRÁĽOM.“ Zoznámili sa v ňom s pyšnou Levicou, ktorá bola zlá ku všetkým zvieratkám. Ako každý príbeh aj tento sa skončil šťastne. Komár naučil Levicu, že s láskou a úctou bude lepšou kráľovnou a panovníčkou všetkých zvierat. Levica tým získala nových priateľov a naučila sa vážiť všetky zvieratká bez ohľadu na veľkosť.

 
Koncert

Dňa 3.10.2017 pricestovala do našej Materskej školy „Hudobná rozprávka“. Pricestovala automobilom a priviezla so sebou hudobníkov so svojimi hudobnými nástrojmi – violou a akordeónom. Sprevádzala ich teta Viola, ktorá nám predstavila dané hudobných nástrojoch.

V rozprávke sa ocko s mamičkou a ich dcérkou vybrali do ďalekej krajiny, ktorej vládla zlá kráľovná Marmuliena. Zakázala v krajine spievať, no my sme sa jej nezľakli. Zaspievali sme si viacero ľudových piesní, ktorými nás sprevádzali spomínané hudobné nástroje. A ako sa to v rozprávkach končí, že dobro zvíťazí nad zlom, tak aj my sme piesňou porazili zlú Marmulienu.

Deti prežili veselé dopoludnie plné tanca, spevu, ktorými prezentovali svoju rytmiku, hudobné cítenie.

Ďakujeme umelcom, bolo to skvelé!

 
Rozlúčka s predškolákmi
 

„Prišli chvíle lúčenia, zbohom a dovidenia.

Dovidenia hračky známe, my už od vás odchádzame. 

Lúčime sa s Tebou detský svet, lebo nás už čaká školský svet...“

 

Hymnou predškolákov, ale tiež veselými pesničkami a básničkami sa v piatok 23. júna lúčili tohtoroční predškoláci nielen so všetkými učiteľkami, ale tiež s tetami kuchárkami a upratovačkami, ktoré sa o nich počas uplynulých troch rokov v škôlke starali. Za ich prácu sa im poďakovali kvietkami. Na rozlúčke samozrejme nechýbali ani deti z ostatných tried, ktoré budúcim prvákom tlieskali a zabávali sa s nimi. Predškoláci svojim kamarátom ukázali školské tašky, ktoré už majú pripravené na september. Pani riaditeľka ich slávnostne pasovala za prvákov a tiež im odovzdala vysvedčenia.

Ďakujeme rodine Slobodovej, ktorá nám sponzorsky poskytla zmrzlinu pre všetky deti materskej školy a tiež pani Zajacovej, ktorá upiekla deťom skvelú tortu. Veľmi sme si pochutili J

 
Opekačka s poľovníkmi
 

Pri príležitosti Dňa otcov sme sa v stredu 21. júna, tak ako každý rok,  stretli na poľovníckej chate na priehrade, kde nám poľovníci z poľovníckeho združenia Hôrka pripravili  opekačku, na ktorú sa tešili nielen deti, ale aj ich rodičia a pani učiteľky. Pochutili sme si na opečených špekáčikoch, výbornom guláši, osviežili sme sa pripravenými malinovkami. Deti sa tiež niečo nové naučili vďaka poľovníčke Katke, ktorá sa im venovala, vysvetľovala im, aké zvieratká môžu stretnúť v lese, pomohla im vyrobiť si medaile z dreva, ktoré si deti zobrali na pamiatku.   

Ďakujeme poľovníckemu združeniu Hôrka za výbornú akciu a skvelé pohostenie a veríme, že o rok sa opäť stretneme.  

 
Výlet loďou po Dunaji
 

V stredu 7.6.2017 sa predškoláci – Mravčekovia a Sovičky zúčastnili výletu do Bratislavy. Po rannom príchode do škôlky nastúpili na autobus, ktorý ich doviezol do bratislavského prístavu. Tam nasadli na loď s názvom Prešov, plaviacu sa medzi prístavom a hradom Devín. Čakala ich hodinu a pol trvajúca plavba, počas ktorej mohli pozorovať mesto Bratislava ako aj okolitú prírodu. Po skončení plavby sa deti presunuli na ihrisko, kde sa mali možnosť vyšantiť a obdivovať neďaleký hrad.

Naše veľké ďakujem patrí poľovníckemu združeniu HÔRKA, ktoré nám v spolupráci s Obecným úradom uhradilo celý výlet a zabezpečilo tiež občerstvenie pre deti.  Fotky z výletu si môžete ako vždy pozrieť v našej galérii.  

 
Záchranári v mš
 

Dňa 30.5.2017 navštívili našu MŠ záchranári. Oboznámili deti s ich prácou o poskytovaní prvej pomoci pri záchrane a ohrození zdravia. Pri praktických ukážkach si deti mali možnosť vyskúšať: ako sa správne prevádza fixácia človeka pri nehode, ako poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca na figuríne, preväzovanie ľahších zranení. Upevňovali si a získavali nové poznatky, pričom si utvárali predstavu o dôležitosti ich záslužnej práce.

Deti boli veľmi aktívne a so záujmom sa zapájali do týchto praktických aktivít.

 
Deň detí
 

1.jún  patril našim deťom. Na školskom dvore bolo všetko pripravené na krásne dopoludnie. Konal sa totiž Deň detí. Pripravili sme si stanovištia s rôznymi súťažami a disciplínami. Deti sa pod vedením svojich pani učiteliek s radosťou rozutekali k stanovištiam a začali plniť úlohy. Museli preliezť cez tunel odvahy, zahrali sa na tučniakov, žabky na leknách, zachraňovali kačičky, triafali striekačkami naplnenými vodou do balónov, hádzali loptičky do vedierok, prekonávali rôzne prekážky, maľovali,  no bol to deň plný zábavy. Veselá hudba nám príjemne dotvárala atmosféru tohto dňa. Keď skončilo súťaženie, deti si povešali na stromček stužky a pod ním ich čakala sladká odmena. Zo škôlky odchádzali domov spokojné a šťastné,  v rukách si odnášali diplomy, medaily aj sladkosti. 

 
Beh zdravia
 

26. mája si deti v našej MŠ poriadne zacvičili. Slniečko nám svietilo, nič nám nebránilo športovému dopoludniu. Všetci sme sa stretli na školskom ihrisku, aby sme si zabehli. Najmenšie deti si zabehali s loptičkami, prekážkový beh s kvierkami, staršie deti absolvovali beh v gumákoch, prekonávali prekážkový beh okolo balónov, člnkovú štafetu a na záver aj vylučovací beh. Všetci beh zvládli, víťazi boli odmenení medailou. Plnením športových disciplín, ktoré sa realizovali v rámci „Behu zdravia“ si deti precvičili orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, reakciu na povel, zlepšovali si stabilitu aj istotu v behu. Deti boli voči sebe milé a tolerantné, pozitívne oceňovali výkony svoje i iných detí.

 
Výtvarná súťaž v Sološnici
 

Naši predškoláci sa s podporou svojich triednych učiteliek zapojili do súťaže Remeslá, zvyky a tradície, ktorú organizovala starostka obce Sološnica.  Pre deti navštevujúce materskú školu bola určená výtvarná časť, preto sa deti reprezentovali výtvarnými prácami – obrázkami na danú tému. Veľmi nás potešilo, že napriek tomu, že sa zapojili viaceré materské školy z okolia, hneď tri deti z našej škôlky získali ocenenie. Boli to deti z triedy Sovičiek: Emília Sekerková (1. miesto), Milicka Dinušová (2. miesto), a Peťko Fupšo (3. miesto). Za svoje snaženie získali diplomy a pekné ceny. GRATULUJEME!   

 
Beseda s policajtmi

 

Do triedy sovičiek a mravčekov  zavítali dňa 27.04.2017 policajti z PZ Rohožník. Mali sme ich navštíviť priamo na policajnej stanici my, ale pre nepriaznivé počasie prišli oni k nám. O d rána ich deti netrpezlivo a s napätím očakávali. V prvej časti spoločne s deťmi hovorili o doprave – hlavne o situáciách, čo sa týka chodcov a cyklistov. S deťmi prebrali dôležitosť používania reflexných prvkov. Dôkladne im popísali odev, pomôcky i prácu samotných policajtov. Deti si mohli na policajné pomôcky siahnuť a vyskúšať si ich – policajné putá, obušok, píšťalku, rôzne druhy policajných čiapok....Na záver dostali od policajtov darčeky – reflexnú pásku, náramok, omaľovánky a sladkosti. Policajti sa s deťmi rozlúčili s prísľubom opätovnej návštevy, sirénou a blikajúcimi svetlami na aute.

 

 

 
Sféricke kino
 

Prvý aprílový týždeň sa pani učiteľky s deťmi venovali téme: Vesmír. Hravou formou sa deti oboznámili so slnečnou galaxiou, mliečnou dráhou, spoznávali planéty, hviezdy, súhviezdia a zahrali sa na malých kozmonautov. V posledný deň tohto „kozmického“ týždňa ukončili fantastickým zážitkom. Našu materskú školu navštívilo Sférické kino. Čo to vlastne „sférické kino“ je? Ide o nový spôsob vzdelávania pre deti i dospelých. Uprostred triedy nám nafúkli veľkú kupolu vo vnútri ktorej nám bol poskytnutý neuveriteľný 360° výhľad. Spolu s deťmi sme sa preniesli do príbehu „Ako šiel Mesiac na návštevu k Slnku“. Film predstavoval putovanie Mesiačika po znameniach zverokruhu pri hľadaní Slnka. Deti mohli pozorovať ako Mesiac postupne priberal, až kým nebol guľatý a potom postupne chudol, ubúdalo z neho. Spoznávali znamenia zverokruhu v krásnom očarujúcom príbehu. Nakoniec nám premietli ukážky aj iných príbehov, ktoré sférické kino ponúka. Videli sme podmorské dno, vesmír, vesmírnu raketu... Tento zážitok si užili nielen deti, ale aj pani učiteľky, lebo 360° výhľad vás prenesie priamo do príbehu.


 
Vynášanie Moreny
 

V stredu 12.4. sa deti Materskej školy rozlúčili so zimou formou tradičného zvyku „Vynášania Moreny“. Deti z folklórneho krúžku Bazalienka pod vedením pedagogičky Marienky Knápkovej upútali detskú pozornosť pripraveným úvodným programom, ktorý sa niesol v pokojnej atmosfére. Potom sa všetky deti, učiteľky, aj niektorí rodičia presunuli v sprievode k potoku, kde sa rozhodli slamenú bábu spáliť a hodiť do vody. Každé dieťa držalo v ruke prútik, ktorým na rozlúčku so zimou Morene zakývalo. Na spiatočnej ceste do škôlky deti z Bazalienky niesli v rukách „Letečko“ a sprievod doprevádzali piesňou. Na záver si pre všetkých pripravili pohostenie. Ďakujeme pani učiteľke a aj deťom za zachovanie krásneho zvyku a možnosti zúčastniť sa na ňom.


 
Zápis do MŠ


Zápis detí do MŠ bude 

10.5.2017 v čase od 08:00 do 16:00 hodZ__pis_do_m__3.jpg 
 
Beseda s poľovníkmi
 

V stredu 29.3. 2017  sa uskutočnila v našej Materskej škole beseda s poľovníkmi. Cieľom besedy bolo priblížiť deťom problematiku poľovníctva, či činnosti, ktorá súvisí so  starostlivosťou a s ochranou o prírodu. „Ujovia poľovníci“  porozprávali deťom o jednotlivých  lesných zvieratách, o ich spôsobe života,  o schopnosti prezimovať, o starostlivosti o svoje mláďatá, o tom ako zvieratá  lovia svoju korisť.... Deti sa dozvedeli ako sa vyvíja parožie srnčej, či jelenej zveri. Rovnako deti upútali ukážky poľovníckych  potrieb ako   srnčia vábnička, vábnička na líšku, ďalekohľad. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi Havlíkovi a pánovi Dávidovi z poľovníckeho združenia Hôrka za ochotu prísť medzi nás.

 
Rozprávková noc
 

Noc z piatka 24. marca 2017 na sobotu bola pre predškolákov (Sovičky a Mravčekov) iná ako ostatné. Bola totiž rozprávková. Večer o šiestej hodine sa zišli všetky deti, ktoré nabrali odvahu stráviť noc bez svojich rodičov, v priestoroch triedy, kde ich už privítali pani učiteľky. Krátko na to sa vydali po stopách troch prasiatok a spolu s nimi nielen stavali domčeky, ale plnili aj ďalšie zábavné úlohy: pomocou štipcov prenášali slamky, ukladali zápalky, prechádzali cez potôčik, súťažili na kolobežkách, prevážali tehličky vo fúriku, zvládli chôdzu s chodúľami, plnili veľký hrniec vodou či kŕmili prasiatka farebnými  loptičkami. Po zvládnutí všetkých úloh čakala deti večera a tiež chutné občerstvenie, ktoré pre deti pripravili ich rodičia (za čo im touto cestou ďakujeme). Po peknej rozprávke, ktorú si deti pozreli na interaktívnej tabuli, sa deti uložili do postieľok spolu so svojou obľúbenou hračkou – plyšovým zvieratkom. Ráno sa budili s úsmevom na tvári a s hrdosťou – ako to krásne všetko zvládli. Rozprávková noc sa vydarila k spokojnosti všetkých, ktorí sa na nej zúčastnili, v sobotu ráno si deti odnášali okrem dobrého pocitu aj medailu, diplom za odvahu a malú sladkosť.

 
Deň vody

 

Dňa 22.3.2017 sme v našej materskej škole oslávili Medzinárodný deň vody. Deti v tento deň prišli oblečené v modrom tričku. Ani pani učiteľky sa nenechali zahanbiť a zladili sa do modrej farby. Každé dieťa bolo obdarené pečiatkou v tvare slzičky na líčko. S chuťou súťažiť a zabaviť sa, sme sa všetci zišli na chodbe a zúčastnili sa súťažnej aktivity. Úlohou detí bolo preniesť vodu pomocou pohára do určitého cieľa tak, aby nevyliali. Neskôr sa deti občerstvili pohárom čistej vody.  Po celý deň  deti hravou formou spoznávali vodu a jej význam pre náš život. 

 
Nebojme sa doktora
 

V stredu 15.3.2017 sa trieda lienok a slniečok zmenila na lekársku ambulanciu. Cieľom  tohto projektu bolo formou zážitkového učenie odstrániť u detí strach z lekárskeho prostredia a nadobudnúť dôveru k lekárovi.  U niektorých detí bolo na začiatku badať určité rozpaky,  ale postupom času sa im všetka nedôvera z očí vytratila. Doktorka Ivka oboznámila deti  so správnou hygienou, správnou stravou, deti si mali možnosť vyskúšať ošetrenie medvedíka, čo sa im veľmi páčilo. Nakoniec každé dieťa dostalo diplom, z ktorého mali veľkú radosť. 

 
Mám básničku na jazýčku
 

Dňa 16.03.2017 sa pani učiteľky vo všetkých triedach spolu s deťmi pripravovali na školské kolo súťaže „Mám básničku na jazýčku“. Školskému kolu predchádzalo triedne kolo, kde pani učiteľky vybrali po dve deti z každej triedy. Vybrané básničky si deti precvičovali i doma spolu s rodičmi, aby mohli v materskej škole prezentovať svoju šikovnosť a zároveň prežiť pocit úspechu, ktorý je pre dieťa najúčinnejšou motiváciou. V tento deň odznelo od detí 14 básní, ktoré ostatní škôlkari pozorne počúvali. Recitujúcich kamarátov odmenili veľkým potleskom. Víťazi boli všetci, lebo všetci ukázali, akí sú šikovní, ako vedia prednášať, ako vedia pracovať s hlasom a intonáciou. Všetky prednášajúce deti boli odmenené krásnymi knihami, diplomami a samozrejme aj sladkosťami.

 

Meniny

Dnes je:
Štvrtok, 14. December 2017

Dnes má meniny:
Branislava
Zajtra má meniny:
Ivica

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:86
Včera:133
Tento mesiac:1321
Minulý mesiac:2447
Celkom:174038