ponuka práce
  

Do nášho kolektívu hľadáme zodpovednú, flexibilnú, spoľahlivú pani učiteľku, ktorá má kladný vzťah k deťom.

Požiadavky na vzdelanie

-      Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov 

-      Stredná pedagogická škola - Učiteľstvo v materskej škole alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa - Predškolská a elementárna pedagogika,

-      Termín nástupu

1.9.2021

-      Rozsah úväzku

100%

 

Svoje žiadosti a životopis môžete posielať na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 15.08.2021.

 
Zápis na šk. r. 2021/2022
Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že  zápis nových detí na šk. r. 2021/2022 sa uskutoční nasledovne. Žiadosť o prijatie dieťaťa zákonný zástupca podá v dobe od 30.4.2021 do 31.5.2021 a to jedým z nasledovných spôsobov:
   - vyplnením elektronického formuláru na web stránke školy (menu vľavo) - "ZÁPIS DO MŠ"
   - písomne poštou na adresu MŠ Rohožník, Školské nám. 408, 906 38 Rohožník alebo vhodiť do schránky MŠ, ktorá sa nachádza pri vstupe do MŠ
Kópia rodného listu a potvrdenie od lekára musí byť súčasťou prihlášky - môžete doručiť do MŠ aj dodatočne po odoslaní elektronickej prihlášky do 10.6.2021 
 
Rodič, ktorý nemá možnosť žiadosť odoslať elektronicky alebo si doma vytlačiť, môže si tlačivo vyzdvihnúť 12.5.2021 v MŠ v čase od 8:00 -14:00


Upozorňujeme zákonných zástupcov, že každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2021 päť rokov, musí plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Prednostne sa príjmajú deti:
-
pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
 
Karanténa - oranžový pavilón
Vážení rodičia,
v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR podľa – Manuál COVID školský semafor pre materské školy zo dňa 20.10.2020 a vzhľadom na epidomologickú situáciu sa prerušuje výchovno-vzdelávacia činnosť v triede včielky a žabky do 06.05.2021 - vrátane. 

Vzhľadom k tomu, že bol potvrdený prípad ochorenia Covid19 u dieťaťa na oranžovom pavilóne  musia všetky deti daných tried dodržať 14 dní karanténu. Prosíme Vás, aby ste nepodceňovali zdravotný stav detí - ani minimálne príznaky. Ak bude niektoré z detí pozitívne, treba túto skutočnosť nahlásiť riaditeľke MŠ.

Prajeme všetkým veľa zdravia.

 
Karanténa - žltý pavilón
Vážení rodičia,
v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR podľa – Manuál COVID školský semafor pre materské školy zo dňa 20.10.2020 a vzhľadom na epidomologickú situáciu sa prerušuje výchovno-vzdelávacia činnosť v triede lienky a kuriatka  do 04.05.2021 - vrátane. 

Vzhľadom k tomu, že bol potvrdený prípad ochorenia Covid19 u dieťaťa na žltom pavilóne musia všetky deti daných tried dodržať 14 dní karanténu. Prosíme Vás, aby ste nepodceňovali zdravotný stav detí - ani minimálne príznaky. Ak bude niektoré z detí pozitívne, treba túto skutočnosť nahlásiť riaditeľke MŠ.

Prajeme všetkým veľa zdravia.


 
Oznam
  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 zákonný zástupca,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0948128442 - riaditeľka MŠ
 
2% z daní
 Milí rodičia, spoluobčania a priatelia MŠ ROHOŽNÍK,

srdečne by sme Vám chceli v mene Rodičovského združenia pi MŠ poďakovať za poskytnutie 2% z daní v minulom roku. Peniaze získané takýmto spôsobom sme použili na obnovu ihriska pred modrým pavilónom, kde budú nové hracie prvky pre deti inštalované v marci 2021.

Budeme radi, ak nám aj v tomto roku poukážete 2% z vašich daní. Takto získané finančné prostriedky pomôžu skvalitniť pobyt detí v MŠ.

Potrebné tlačivo dostanete na triede v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť na našej web stránke v sekcii dokumenty na stiahnuti. K tlačivu je nutné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa. Obe tieto tlačivá nám môžete priniesť do MŠ alebo do 31.4.2021 odniesť na príslušný daňový úrad.
Ďakujeme 

 
Predškoláci
Rodičom detí navštevujúcich predškolský ročník materskej školy ponúka CPPPaP v MA možnosť zúčastniť sa online prednášky, nakoľko je vzhľadom na aktuálnu situáciu nemožné realizovať ju osobne v priestoroch materskej školy. Viesť ju budú psychologičky Mgr. Drahošová a Mgr. Ernstová.

Milí rodičia,

ponúkame vám možnosť zúčastniť sa online prednášky  "Ako pripraviť dieťa na vstup do školy", ktorá sa bude konať cez Teams:

-v pondelok 01.02.2021 o 17:00

-v stredu 03.02.2021 o 17:00

-v piatok 05.02.20210 o 17:00

-v pondelok 08.02.2021 o 17:00

-v stredu 10.02.2021 o 17:00

-v piatok 12.02.20210 o 17:00

 

Porozprávame sa o školskej pripravenosti, o priebehu vyšetrenia predškolských detí, o tom, ako postupovať, ak si nie ste istí, či je dieťa pripravené na vstup do školy.

Svoj záujem o účasť na stretnutí nahláste na mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

 
mesačný poplatok
Prosíme rodičov, aby neuhrádzali príspevok na čiastočnú úhradu za mesiac január

( poplatok,kt. uhrádzate do 10. dňa v mesiaci ).

Šek obdržíte, až po nástupe dieťaťa do MŠ. 
 
oznam
Zoznam detí pre školský rok 2020/2021 . Zaradenie detí do pavilónov podľa mesiaca narodenia.

Modrý pavilón - predškoláci ( deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)
Zelený pavilón hore  - deti vo veku od 10/2016 - 8/2017
Zelený dole -  9/2017 - 8/2018
Žltý pavilón hore - 6/2016 - 9/2016
Žltý dole - 9/2017 - 05/2018
Oranžový pavilón dole - 1/2016 - 9/2016
Oranžový hore - 9/2015 - 1/2016

Menný zoznam detí nájdete uverejnený 2.9 na dverách jednotlivých budov. Žiadame rodičov, aby vstupovali LEN do budovy, kde je zaradené ich dieťa.

 
sk.r. 20/21
 

Školský rok 2020/2021 sa začína dňa 2.9.2020. Deti sa do MŠ privádzajú od 6:15 do 8:00 hod.
O 8:00 hod. sa budovy MŠ uzamykajú. Prevádzka MŠ jeod 6:15 do 16:15 hod.

Deťom do MŠ prvý deň treba priniesť papučky a pyžamko. V súvislosti s opatreniami Covid-19 sa musia dodržiavať nasledovné pravidlá:

-          Do budovy MŠ môže rodič vstúpiť LEN s rúškom na tvári

-          Do MŠ privádza dieťa jeden zákonný zástupca a v budove sa zdržiava max. 10 min

-          Pred vstupom do budovy si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom nachádzajúcim sa pri vstupe do budovy

-          Je prísny zákaz nosenia akýchkoľvek vecí z domáceho prostredia ( hračky, vankúše a pod. ) rodič dieťaťu dá do skrinky len vrecúško s náhradným oblečením a dievčatám vlastný hrebeň

-          Do skrinky dieťaťu treba umiestniť náhradné rúško (pre prípadné podozrenie Covid19)

 

-          V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,

-          Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

-          Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa – nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

-          Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy pre školský rok 2020/2021, v opačnom prípade môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z materskej školy na toto obdobie. Pokyny sú uverejnené v priestoroch MŠ.

 
oznam
Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že k žiadosti o prijatie dieťaťa na š.r. 2020/2021 je potrebné doložiť do 30.6.2020 potvrdenie od lekára a kópiu rodného listu dieťaťa ( ak ste už niečo doložili, nieje nutné opakovane). Potrebné doklady môžete doručiť do MŠ od pond. do pia. v čase od 8:00 do 16:00 do oanžovej budovy. Žiadame Vás, aby ste nevstupovali do budovy,treba zazvoniť.
 
strava

V čase mimoriadnej situácie od 01.06.202 je možné prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 6:00hod.v daný deň

Možnosti odhlasovania zo stravy:

telefonicky na tel.č 034/6588822

mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

do zošita pri triede

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /
Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod./ sa v čase mimoriadnej situácie od 01.06.2020 výdaj stravy pre zákonných zástupcov dieťaťa nezabezpečuje,
nakoľko školská jedáleň nedisponuje výdajným okienkom. Za včasné neodhlásenie dieťaťa zo stravy sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 
oznam
 Zoznamy detí na mesiac jún 2020 sú uverejnené v sekcii zoznam detí. Zoznamy sú aktuálne pre mesiac jún 2020, na mesiace júl a august sa budú aktualizovať.
 
oznam
 

1.       Rodičia, ktorí majú záujem prísť deťom pre veci, ktoré im zostali v skrinke, môžu prísť do Materskej školy dňa 26.5 v čase od 9:00 do 12:00 hod.

 
Oznam o prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa MŠ Rohožník sa obnovuje prevádzka MŠ dňa 1.6.2020. Prevádzka Materskej školy bude prebiehať v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roku 2019/2020.

  • Prevádzková doba materskej školy pre toto obdobie je od 7:00 – 16:00 hod.
  • Prevádzka materskej školy bude prebiehať do konca školského roku t. j. mesiace jún, júl a august.
  • Kapacita materskej školy vzhľadom na personálne a materiálne možnosti pre dané obdobie je 75 detí.  Vzhľadom na kapacitu MŠ za daných podmienok bude návšteva MŠ umožnená deťom, ktoré spĺňajú nasledovné kritéria :
    • ak ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    • ak ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
    • ak ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku./ v tomto prípade,ak ide o dieťa, ktorèho zákonný zástupca nevykonáva prácu na pracovisku,tak dieťa vzhľadom k situácii a zvýšeniu ochrany zdravia detí, môže MŠ navštevovať,len doobeda/ 

Kritéria sú v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020.


Predbežný záujem bol vykonaný telefonicky, avšak záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy je nevyhnutné potvrdiť aj písomne, kde príde k overeniu splnenia vydaných kritérií.


Žiadame rodičov, ktorí prejavili záujem o návštevu MŠ, aby v dňoch 25.5 – 26.5.2020 v čase od 8:00 do 12:00 doručili vypísaný formulár do MŠ alebo zaslali (podpísaný, naskenovaný) mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Formulár môžete vypísať aj v MŠ, nie je nutné si ho doma tlačiť.


Rodič pri doručení potrebného formuláru dostane pokyny pre návštevu MŠ pre obdobie do konca školského roku.

 
Zápis
 Formulár k zápisu nájdete v hlavnom menu Zápis do MŠ.
 
Zápis
Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že  zápis nových detí na
š. r. 2021/2022 sa uskutoční nasledovne. Žiadosť o prijatie dieťaťa zákonný zástupca podá v dobe od 30.4.2021 do 31.5.2021 a to jedým z nasledovných spôsobov:
- vyplnením elektornického formuláru na web stránke školy - zápis detí 
- písomne poštou na adresu MŠ Rohožník, Školské nám.408,906 38 Rohožník alebo vhodiť do schránky MŠ,ktorá sa nachádza pri vstupe do MŠ
 Kópia rodného listu a potvrdenie od lekára musí byť súčasťou prihlášky - môžete doručiť do MŠ aj dodatočne po odoslaní elektronickej prihlášky do 31.5.2021
 
Rodič, ktorý nemá možnosť žiadosť odoslať elektronicky alebo si doma vytlačiť, môže si tlačivo vyzdvihnúť 12.5.2021 v MŠ v čase od 10:00 -12:00
 
Prednostne sa prijímajú deti:
-ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-deti s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
 
Aktivity pre deti
 Milí rodičia, na týchto stránkach nájdete inširáciu aktivít, ktoré vaše deti zabavia a zároveň naučia. Ak by mal niekto záujem o zaslanie nejakých konkrétnych materiálov pre rozvoj detí  v konkrétnej oblasti napr. matematika, jazyk a komunikácia, grafomotorika a pod. napíšte meil na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. preberieme to s triednymi učiteľkami vašich detí a radi vám materiál zašleme.  

http://planetavedomosti.iedu.sk/
https://www.hravozdravo.sk/category/hravo/podla-typu/hry-aktivity-na-doma/
https://www.vcielka.online/
 
Oznam
 Prevádzka Materskej školy je od 30.3.2020 prerušená do odvolania. 

Žiadame rodičov,aby neuhrádzali mesačný poplatok.
 
Karneval
 Na známosť sa všetkým dáva, že sa uskutočnila karnevalová sláva. Kvôli vysokej chorobnosti detí bol karneval v KD zrušený, preto sa pani učiteľky rozhodli deťom spríjemniť tento deň v MŠ. Veľké nadšenie a úsmev na tvári v nich vyvolalo to, že v maske mohli byť oblečený už od príchodu do MŠ a mohli si ju nechať oblečenú po celý deň. Princezné, superhrdinovia, zvieratká a mnohé iné masky sa nám predstavili v tanci, ale aj v rôznych hrách a súťažiach, ktoré boli plné zábavy a smiechu. Všetky masky boli odmenené sladkou odmenou a veľkým potleskom. Deti si tento deň naplno užili vďaka pani učiteľkám Saške a Majke, ktoré pripravili bohatý program a ostatným pani učiteľkám, ktoré sa doň zapojili.


Lucia Danielová


 

Meniny

Dnes je:
Nedeľa, 1. August 2021

Dnes má meniny:
Božidara
Zajtra má meniny:
Gustáv

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:0
Včera:0
Tento mesiac:0
Minulý mesiac:0
Celkom:288704