Deň Zeme Tlačiť

Zem je pravdepodobne jediná planéta vo vesmíre s podmienkami na život. Je domovom miliónov najrôznejších druhov organizmov. Zem je úžasná planéta. Žiaľ, nestaráme sa o ňu najlepšie. Znečisťujeme životné prostredie odpadkami. Planéta Zem oslavuje svoj deň na celom svete 22.4. Tento deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Aj deti v materskej škole oslavovali tento sviatok 25.4. rôznymi súťažami na školskom dvore. Poupratovali sme spoločne školský dvor a okolie MŠ, roztriedili odpadky, súťažili s kamarátmi. Za úžasný výkon boli deti sladko odmenené. Deti sa taktiež počas rôznych aktivít na triedach učia šetriť vodou a energiami, učia sa správne recyklovať, a taktiež ako chrániť našu prírodu.  Dúfame, že spoločnými silami sa nám podarí našu krásnu Zem ochrániť.  

Fáberová Martina