Mikuláš Tlačiť

Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v tom vreci ukrývaš?

Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?

Celý rok sme poslúchali aj uši si umývali ...

Dňa 6. decembra aj  k nám do materskej školy zavítal Mikuláš. Po chodbách sa ozýval zvuk Mikulášskeho zvončeka a deti netrpezlivo očakávali Mikuláša.  Mikuláš prišiel so svojim verným pomocníkom čertom, pretože všetci dobre vieme, že Mikuláš bez čerta je ako Vianoce bez stromčeka. Vo svojom veľkom vreci ukrýval sladké odmeny pre všetky detičky, ktoré si pripravili básničky a pesničky. Napriek obavám a slzičkám nakoniec Mikuláš vyčaril úsmev na tvári u všetkých detí. Týmto sa chceme poďakovať Mikulášovi – S. Baďurovi a čertovi – P. Hajdúchovi za ich ochotu a tiež za sladkú odmenu v podobe čokoládky, ktorú si pre pani učiteľky pripravili.

Lucia Danielová